Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Xây dựng số 3
16/01/2020

Ngày 16/1/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 25/2020/BC-KQCB ngày 16/1/2020 của CTCP Xây dựng số 3 (VC3).

UBCKNN

Các tin khác