Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo về kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư và Phát triển TDT
13/01/2020

Ngày 9/1/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo về kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 02-2020/CV-TDT ngày 6/1/2020 của CTCP Đầu tư và Phát triển TDT, theo đó Công ty đã phát hành thành công 1.202.245 cổ phiếu trả cổ tức (chiếm 99,99% số lượng đăng ký) và 2.404.512 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (chiếm 100% số lượng đăng ký).

UBCKNN

Các tin khác