Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tập đoàn Dệt may Việt Nam đối với cổ phiếu CTCP Bông Việt Nam
08/01/2020

Ngày 02/01/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 904/TĐDMVN-TCKT ngày 31/12/2019 của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) đối với cổ phiếu CTCP Bông Việt Nam (Mã CK: BVN tại Upcom). Theo đó, Vinatex đã chào bán thành công 1.764.000 cổ phiếu BVN.

UBCKNN

Các tin khác