Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Chiếu xạ An Phú
03/01/2020

Ngày 30/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo kết quả ngày 27/12/2019 của CTCP Chiếu xạ An Phú (mã chứng khoán APC, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh).

UBCKNN

Các tin khác