Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
27/12/2019

Ngày 26/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 153/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán MB. Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB chào bán ra công chúng với nội dung như sau:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán ra công chúng: 47.211.689 cổ phiếu (Bốn mươi bảy triệu hai trăm mười một nghìn sáu trăm tám mươi chín cổ phiếu); Trong đó:

+ Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 35.000.000 cổ phiếu (Ba mươi lăm triệu cổ phiếu).

+Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu: 12.211.689 cổ phiếu (mười hai triệu hai trăm mười một nghìn sáu trăm tám mươi chín cổ phiếu).

   - Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký chào bán (tính theo mệnh giá): 472.116.890.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi hai tỷ một trăm mười sáu triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng)

   - Thời gian phân phối: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng có hiệu lực

- Phương thức phân phối: Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB có vốn điều lệ 1.221.242.800.000 đồng. Trụ sở chính: Tầng M-3-7 tòa nhà MB, số 03 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội.

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác