Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Vận Tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây
27/12/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán ra công chúng của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây theo báo cáo kết quả số 141/PTH-HĐQT ngày 23/12/2019.

UBCKNN

Các tin khác