Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh
29/11/2019

Ngày 26/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 310/2019/CIAS ngày 26/11/2019 của CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIAS).

UBCKNN

Các tin khác