Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
29/11/2019

Ngày 27/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo số 1154/BIDV-KDVTT ngày 26/11/2019 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã CK: BID, niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh) về báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng theo giấy chứng nhận số 114/GCN-UBCK ngày 1/11/2019.

UBCKNN

Các tin khác