Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Địa ốc Chợ Lớn
28/11/2019

Ngày 26/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 22/11/2019 của CTCP Địa ốc Chợ Lớn.

UBCKNN

Các tin khác