Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
27/11/2019

Ngày 22/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng theo báo cáo số 1139/BIDV-KDVTT ngày 21/11/2019 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã CK: BID, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)

UBCKNN

Các tin khác