Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Vận tải Dầu Phương Đông Việt
25/10/2019

Ngày 22/10/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo kết quả số 558/PDV-TCKT ngày 21/10/2019 của CTCP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (mã CK: PDV, đăng ký giao dịch tại Upcom)

UBCKNN

Các tin khác