Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng của CTCP Chứng khoán Trí Việt
17/10/2019

Ngày 15/10/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt. Theo đó, kết quả phát hành như sau:

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 24.287.340 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 24.287.340 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác