Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành trái phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
03/10/2019

Ngày 01/10/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2019 theo nội dung Báo cáo số 1436/BC-TGĐ-NHCT55 ngày 01/10/2019 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (mã chứng khoán CTG, niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Ngân hàng đã thực hiện phân phối 200.000 Trái phiếu 2026 (CTG1926T2/01) và 200.000 Trái phiếu 2029 (CTG1929T2/01) theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 54/GCN-UBCK ngày 12/8/2019.

UBCKNN

Các tin khác