Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Tập đoàn Đất Xanh
01/10/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo nội dung báo cáo kết quả phát hành ngày 26/9/2019 của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã phân phối 169.963.255 cổ phiếu theo nội dung tại Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 48/GCN-UBCK ngày 26/7/2019 (đạt tỷ lệ 99,73% số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán).

UBCKNN

Các tin khác