Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2019 của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
27/09/2019

Ngày 26/09/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2019 theo Báo cáo số 943/BIDV-KDVTT ngày 26/09/2019 của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Mã CK: BID – Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Ngân hàng đã thực hiện phân phối 249.932 Trái phiếu 2026 (mệnh giá 10.000.000 đồng/trái phiếu) và 50.000 Trái phiếu 2029 (mệnh giá 10.000.000 đồng/trái phiếu).

UBCKNN

Các tin khác