Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Tập đoàn C.E.O
12/08/2019

Ngày 9/8/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 1208/2019/BC/CEO-TGĐ ngày 9/8/2019 của CTCP Tập đoàn C.E.O (Công ty). Theo đó, Công ty đã phát hành thành công 102.935.994 cổ phiếu ra công chúng.

UBCKNN

Các tin khác