Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Nhựa Tân Phú
02/08/2019

    Ngày 31/7/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 245/2019/CV-NTP ngày 30/7/2019 của CTCP Nhựa Tân Phú (Công ty). Theo đó, Công ty đã phát hành thành công 5.762.111 cổ phiếu ra công chúng.

UBCKNN

Các tin khác