Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Điện Gia Lai
11/10/2018

Ngày 10/10/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 373/2018/BC-GEC ngày 10/10/2018 theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 44/GCN-UBCK ngày 22/8/2018 của CTCP Điện Gia Lai. Theo đó, số lượng cổ phiếu đã phân phối là 97.091.275 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác