Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông ra công chúng của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
04/10/2018

Ngày 28/9/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông ra công chúng của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam theo báo cáo kết quả ngày 26/9/2018. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chào bán thành công là 1.476.124 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác