Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex
03/10/2018

Ngày 26/9/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (mã chứng khoán SAV, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh) của CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công (mã chứng khoán TCM, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh) theo nội dung tại Giấy đăng ký chào mua công khai ngày số 149/CV-TCG-HĐQT ngày 19/9/2018. Theo đó, CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công đăng ký chào mua công khai 2.750.000 cổ phiếu CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex.

UBCKNN

Các tin khác