Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP ICD Tân Cảng – Long Bình
28/09/2018

Ngày 26/9/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP ICD Tân Cảng – Long Bình theo báo cáo kết quả số 638/ICDLB-HC ngày 14/9/2018. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CTCP ICD Tân Cảng – Long Bình đã thực hiện phân phối là 5.802.245 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác