Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Dệt may 29/3
27/09/2018

Ngày 24/9/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 22/9/2018 của CTCP Dệt may 29/3 (Công ty). Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu được Công ty phân phối là 999.274 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 95,17% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán).

UBCKNN

Các tin khác