Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex
14/09/2018

Ngày 07/9/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 183/2018/TCKH ngày 07/9/2018 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 32/GCN-UBCK ngày 02/7/2018 và tài liệu bổ sung đến ngày 12/9/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex. Theo đó, số lượng cổ phiếu đã phân phối là 11.399.998 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác