Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Du lịch Việt Nam – Hà Nội
11/09/2018

Ngày 6/9/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 10/BC-VNT ngày 5/9/2018 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 38/GCN-UBCK ngày 25/7/2018 của CTCP Du lịch Việt Nam – Hà Nội. Theo đó, số lượng cổ phiếu đã phân phối là 999.998 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác