Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
Cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CTCP Điện Gia Lai
23/08/2018

Ngày 22/8/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 44/GCN-UBCK cho CTCP Điện Gia Lai. Cổ phiếu CTCP Điện Gia Lai chào bán ra công chúng với nội dung như sau:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng

- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 97.091.275 cổ phiếu

- Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá: 970.912.750.000 đồng.

- Tổ chức tư vấn phát hành: CTCP TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

CTCP Điện Gia Lai có vốn điều lệ 970.912.750.000 đồng. Trụ sở chính: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

          Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác