Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu CTCP Dược Hậu Giang của CTCP Chế tạo Thuốc Taisho
24/08/2018

Ngày 21/8/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào mua công khai ngày 21/8/2018 của Công ty Cổ phần Chế tạo thuốc Taisho thực hiện chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (Mã CK: DHG). Theo đó, Công ty Cổ phần Chế tạo thuốc Taisho đã mua 9.229.790 cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Hậu Giang.

UBCKNN

Các tin khác