Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi của Tổng CTCP Phong Phú
06/06/2014

  Ngày 3/6/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi số 442/PP-THPC ngày 28/5/2014 của Tổng CTCP Phong Phú. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu Tổng CTCP Phong Phú phát hành hoán đổi thành công là 7.725.581 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác