Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu đăng ký mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của CTCP PVI
06/06/2014

  Ngày 4/6/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu đăng ký mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ số 224/PVI-ĐTTCD ngày 3/6/2014 của CTCP PVI.

(UBCKNN)

Các tin khác