Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP May Đáp Cầu
06/06/2014

  Ngày 4/6/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 41 ngày 2/6/2014 của CTCP May Đáp Cầu. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu được CTCP May Đáp Cầu phát hành thành công là 1.500.000 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác