Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Nhựa Rạng Đông
04/06/2014

Ngày 2/6/2014, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng (theo Báo cáo kết quả chào bán số 184/CV-HĐQT ngày 30/5/2014) của CTCP Nhựa Rạng Đông. Theo đó, CTCP Nhựa Rạng Đông đã thực hiện phát hành thành công 2.765.744 cổ phiếu (chiếm 96,199% tổng số cổ phần được phép phát hành).

(UBCKNN)

Các tin khác