Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ của CTCP Dược phẩm Bến Tre
04/06/2014

  Ngày 30/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu đăng ký bán cổ phiếu quỹ theo Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ số 274/BC-DBT ngày 16/5/2014 của CTCP Dược phẩm Bến Tre (DBT).

(UBCKNN)

Các tin khác