Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Kỹ Nghệ Lạnh
03/06/2014

  Ngày 29/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo công văn số 011/CV/KNL/14 ngày 28/5/2014 của CTCP Kỹ Nghệ Lạnh (Mã CK: SRF). Theo đó, số lượng cổ phiếu đã phân phối cho cổ đông hiện hữu là 8.120.624 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác