Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Bamboo Capital
21/01/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo số 10/2022/CV-BCG ngày 20/01/2022 của Công ty cổ phần Bamboo Capital (Mã cổ phiếu: BCG – niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 148.768.263 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác