Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng của CTCP Xây dựng Coteccons
21/01/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng theo Báo cáo kết quả số 082/2022/CV-BTKHĐQT ngày 17/01/2022 của Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (Mã cổ phiếu: CTD – niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 500 trái phiếu theo nội dung tại Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 313/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 24/12/2021.

UBCKNN

Các tin khác