Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng đợt 2 của CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương
14/01/2022

Ngày 07/01/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng đợt 2 ngày 05/01/2022 của CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương (Mã CK/Công ty: VNT). Theo đó, VNT đã không thực hiện chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng đợt II.

UBCKNN

Các tin khác