Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc của CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia
02/12/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc theo Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ tháng 11/2020 của CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã chứng khoán: AGG, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Phương án giao dịch cổ phiếu quỹ được thực hiện theo Quyết định HĐQT số 032/2020/QĐ-AGI-PL ngày 23/11/2020, Nghị quyết HĐQT số 03/2019/QĐ-AGI-PL ngày 23/11/2020, Nghị quyết HDDQT số 03/2019/QĐ-AGI-Pl ngày 18/3/2020 và quy định của pháp luật hiện hành.

UBCKNN

Các tin khác