Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải
18/09/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (Mã chứng khoán: TRS tại Upcom). Theo đó, Công ty đã phát hành thành công 910.282 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác