Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt
11/09/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 51/2020/Bc-TVC ngày 04/09/2020 của CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (mã CK: TVC). Theo đó, TVC đã phát hành 3.841.118 cổ phiếu (chiếm 99,96% tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành) để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

UBCKNN

Các tin khác