Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Thủy điện Miền Trung
03/09/2020

Ngày 27/08/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo số 1267/BC-EVNCHP ngày 24/08/2020 của CTCP Thủy điện Miền Trung (mã CK: CHP, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hò Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phát hành 8.314.163 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác