Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Vĩnh Hoàn
14/01/2020

Ngày 8/1/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung tại báo cáo số 004/VHC-2020 ngày 6/1/2020 của CTCP Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán VHC, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh).

UBCKNN

Các tin khác