Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
31/12/2019

Ngày 27/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung tại báo cáo kết quả phát hành số 183/2019/BC-HĐQT của CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (mã chứng khoán: SCR, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM).

UBCKNN

Các tin khác