Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Thủy điện Buôn Đôn
27/12/2019

Ngày 23/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo số 153/BDHC-P2 ngày 20/12/2019 của CTCP Thủy điện Buôn Đôn (Mã chứng khoán: BSA tại Upcom).

UBCKNN

Các tin khác