Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế
12/12/2019

Ngày 9/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo số 1280/VTSPK-TCKT ngày 6/12/2019 của CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế (Mã CK: GSP – Niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh).

UBCKNN

Các tin khác