Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia IDI
13/11/2019

Ngày 6/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo báo cáo số 01/BCKQ/IDI-2019 ngày 4/11/2019 của CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia IDI (mã chứng khoán IDI, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh).

UBCKNN

Các tin khác