Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Ngân hàng TMCP Nam Á
07/11/2019

Ngày 4/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo số 461/2019/BCQT-NHNA ngày 1/11/2019 của Ngân hàng TMCP Nam Á.

UBCKNN

Các tin khác