Skip to content
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn chủ sở hữu của CTCP Khai thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương
04/12/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 120/BC-KHD ngày 27/11/2019 của CTCP Chế biến khoáng sản Hải Dương (MCK: KHD tại Upcom).

UBCKNN

Các tin khác