Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Xây dựng số 3
21/11/2019

Ngày 19/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 0990 ngày 18/11/2019 của CTCP Xây dựng số 3 (VC3) theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 103/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà cấp ngày 14/10/2019.

UBCKNN

Các tin khác