Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Điện lực Khánh Hòa
10/09/2020

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo số 3494/BC-ĐLKH ngày 27/8/2020 của CTCP Điện lực Khánh Hòa (mã chứng khoán: KHP – niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM). Theo đó, Công ty đã thực hiện phát hành 16.019.720 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

UBCKNN

Các tin khác