Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng
15/01/2020

Ngày 8/1/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 10/TCL ngày 6/1/2020 của CTCP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng (Mã chứng khoán: TCL, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM).

UBCKNN

Các tin khác