Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC
14/08/2019

Ngày 7/8/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung báo cáo số 160/CV-CMC ngày 5/8/2019 của CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (mã chứng khoán CMG, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã phân phối 2.944.656 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác